OFICIÁLNÍ STRÁNKY

KONGRESU CAM 2020 PRAHA

19. - 21. 6. 2020

logo_CZ.jpg

Zásady ochrany osobních údajů

1. Preambule

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen “Zásady”) popisují způsob, jakým česká charitativní organizace Ústav pro nemedicínské terapie, z.ú. (dále jen „Ústav“) shromažďuje, používá, zpracovává, přenáší a zveřejňuje osobní údaje. 

Pokud není na konkrétní webové stránce nebo službě uvedeno jinak, vztahují se tyto Zásady na všechny webové stránky, které Ústav provozuje. 

Webovými stránkami společně se všemi ostatními subdoménami (dále jen “Webovými stránkami”) se rozumí:

https://www.upnt.cz

https://cam2020praha.cz

https://cam2020prague.com

Tyto Zásady se vztahují také na všechny produkty, informace a služby poskytované prostřednictvím Webových stránek a/nebo provozovaných na našich serverech (společně s Webovými stránkami, dále jen „Služby”).

Vaše osobní údaje, které Ústavu poskytnete (osobně, prostřednictvím Webových stránek nebo jakýmkoli jiným způsobem) nebo které má Ústav v držení, bude Ústav zpracovávat způsobem a pro účely stanovené v těchto Zásadách.

Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v souladu s platnými zákony, zejména s Obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR).

Přístupem nebo používáním kterékoli ze Služeb přijímáte a souhlasíte s postupy popsanými v těchto Zásadách.

 

2. Naše zásady

Ústav vytvořil tyto Zásady v souladu s následujícími principy:

• Zásady ochrany osobních údajů by měly být srozumitelné a snadno dostupné.

• Sběr, ukládání a zpracování dat by měly být co nejvíce zjednodušeny, aby byla zvýšena bezpečnost dat, zajištěna konzistence dat, a aby bylo uživatelům usnadněno pochopení postupů nakládání s daty.

• Postupy nakládání s daty by měly vždy splňovat přiměřená očekávání uživatelů.

 

3. Osobní údaje, které Ústav shromažďuje a jakým způsobem je používá

Pojmem „osobní údaje“ se rozumí informace umožňující Vaši identifikaci pomocí Vašeho jména, Vaší e-mailové adresy, Vaší IP adresy nebo pomocí jiných informací, z nichž by bylo možné odvodit Vaši totožnost.


Akce:

Při registraci na akci pořádanou nebo podporovanou Ústavem (dále jen „Akce“) budete požádáni o poskytnutí některých osobních údajů, zahrnujících Vaše jméno, e-mailovou adresu a další informace s ohledem na charakter Akce.

Ústav shromažďuje a používá tyto osobní údaje v souladu se svým oprávněným zájmem na organizaci a provozování příslušné Akce.

Ústav může sdílet Vaše osobní údaje s partnerskými organizacemi a dobrovolníky za účelem organizace a provozování události a souvisejících činností.

Pokud to vyžaduje zákon, Ústav může sdílet Vaše osobní údaje s vládními institucemi nebo orgány činnými v trestním řízení, s externími poradci a dalšími zaměstnanci či spolupracovníky, kteří podléhají povinnosti mlčenlivosti.


Analýza Webových stránek:

Při využívání Služeb, Ústav může shromažďovat některé údaje o Vašich aktivitách pomocí nástrojů jako je Google Analytics a prostřednictvím svých serverových logů.

Typ údajů, které Ústav shromažďuje, se zaměřuje na obecné informace, jako je země nebo město, kde se nacházíte, navštívené webové stránky, čas strávený na webových stránkách, informace o prohlížeči, který používáte atd.

Ústav shromažďuje a používá tyto informace v souladu se svým oprávněným zájmem na udržování a zvyšování bezpečnosti a užitečnosti Služeb.

Informace, které Ústav shromažďuje a zpracovává, jsou v souhrnu použity k rozpoznání trendů bez úmyslné identifikace jednotlivců.

Informace o postupech společnosti Google týkající se jejích analytických služeb a o tom, jak se z nich odhlásit, získáte stažením doplňku internetového prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics, který je k dispozici na adrese:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

E-maily a informační bulletiny:

Při přihlášení k odběru aktualit od Ústavu nebo při registraci do některého jeho e-mailového seznamu, budete požádáni o poskytnutí některých osobních údajů.

Ústav shromažďuje a používá tyto osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu na poskytování zpráv a aktualit svým příznivcům a dobrovolníkům a na spolupráci s nimi.

Z e-mailového seznamu Ústavu se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ ve spodní části každého informačního bulletinu.
 

Ostatní dobrovolně poskytnuté údaje:

Při poskytnutí zpětné vazby Ústavu nebo při poskytnutí osobních údajů Ústavu jiným způsobem, Ústav shromažďuje a používá tyto osobní údaje v souladu se svým oprávněným zájmem na podpoře programu nebo činnosti, ke kterým jste poskytnuli zpětnou vazbu nebo osobní údaje jiným způsobem.

 

4. Použití fotografií nebo videí z Událostí

Všechny fotografie a/nebo videozáznamy z Akcí, které Vás zobrazují, budou použity s Vaším potvrzením nebo souhlasem výhradně pro účely oznamování, dokumentování nebo pro účely propagace Ústavu nebo jeho partnerů.

Za takové použití nemáte právo na jakoukoliv odměnu.

V případě, že by Ústav chtěl pořídit fotografii nebo videozáznam pro účely přesahující výše uvedené, budete požádáni o samostatný souhlas.

5. Přístup k Vašim osobním údajům

Máte právo na přístup k jakýmkoli Vašim osobním údajům, které Ústav uchovává, a na jejich opravu nebo vymazání.

Za určitých okolností můžete mít také právo z oprávněných důvodů vznést námitku nebo omezit zpracování nebo předání osobních údajů.

Pokud si přejete uplatnit některá z těchto práv, napište, prosím, svoji žádost na e-mailovou adresu:

info@upnt.cz.

Máte také právo obrátit se přímo na příslušný dozorčí orgán, ale doporučujeme Vám obrátit se na Ústav, aby Ústav mohl přímo vyřešit Vaši záležitost nejlépe, jak je to jen možné.

 

6. Zveřejnění Vašich osobních údajů

Ústav nezveřejňuje osobní údaje třetím stranám, pokud není uvedeno jinak v těchto Zásadách.

 

7. Bezpečnost Vašich osobních údajů

Ústav zavedl přiměřená fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření pro osobní údaje, které Ústav zpracovává, proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu v souladu s platnými zákony.

Žádné webové stránky však nemohou zcela eliminovat bezpečnostní rizika.

Třetí strany mohou obejít bezpečnostní opatření Ústavu za účelem nezákonného zachycení nebo přístupu k přenosům nebo soukromým komunikacím.

Dojde-li k jakémukoliv úniku dat, Ústav zveřejní zřetelné oznámení na Webových stránkách, zachová se v souladu se všemi ostatními platnými požadavky na ochranu osobních údajů a zašle Vám osobní upozornění, pokud je vyžadováno a pokud jste Ústavu poskytli Vaši e-mailovou adresu a Ústav ji uchovává.

 

8. Poskytovatelé služeb třetích stran

Ústav používá mnoho poskytovatelů služeb třetích stran v souvislosti se Službami, včetně webhostingových služeb, správy databází, a mnoha dalších.

 

9. Webové stránky třetích stran

Služby mohou poskytovat odkazy na širokou škálu webových stránek třetích stran.

Měli byste se seznámit s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek třetích stran.

Tyto Zásady se nevztahují na tyto webové stránky a Ústav nemůže kontrolovat jejich činnost.

 

10. Změny těchto Zásad 

Ústav může tyto Zásady příležitostně aktualizovat.

Když tak Ústav učiní, níže uvedené datum účinnosti bude revidováno.

Ústav Vám doporučuje si tyto Zásady pravidelně pročítat, abyste byli informováni o tom, jak chrání, používá, zpracovává a přenáší shromážděné osobní údaje.

 

11. Otázky?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad, pošlete e-mail na e-mailovou adresu Ústavu:

info@upnt.cz

nebo napište na adresu:

Ústav pro nemedicínské terapie, z.ú.
Soukenická 21
110 00 Praha 1
Česká republika

 

Datum účinnosti: 5.12.2019